Product img
Product img
Product img
Product img

Shanayas Tasty Bites

Fine Dine Restaurant

Plot No : 1, Kotnis Nagar Jai Hind House Ground Floor Opp Panache Mall, Vijapur Rd, Solapur, Maharashtra

Landmark: Dange Chowk

Solapur, Maharashtra