Product img
Product img
Product img

Gokool

Pure Veg Restaurant

Sanpada, Navi Mumbai

Landmark: Dange Chowk

Navi Mumbai, Maharashtra

Chinese Helper required

Gokool

Navi Mumbai, Maharashtra - India

Experience - 2 Years

Salary Offer - Rs.10000 - 12000

Posted: 29 Days Ago
Hot Job