Product img

Kshatriy Restaurant

Restaurant

kshatriy chowk, Near Old RTO, Opp.Tata Material Car Plant Gate, Purnanagar, Chinchwad, Pune -411019

Landmark: Dange Chowk

Pune, Maharashtra

Table Boy required

Kshatriy Restaurant

Pune, Maharashtra - India

Experience - 1 Years

Salary Offer - Rs.10000 - 12000

Posted: 9 Days Ago
Hot Job

Waiter, Steward required

Kshatriy Restaurant

Pune, Maharashtra - India

Experience - 1 Years

Salary Offer - Rs.10000 - 12000

Posted: 9 Days Ago
Hot Job

Helper required

Kshatriy Restaurant

Pune, Maharashtra - India

Experience - 1 Years

Salary Offer - Rs.10000 - 12000

Posted: 9 Days Ago
Hot Job